test 4

ÄRENDEHANTERING

Innan du börjar byggnationen krävs ett startbesked, för att få det lämnar du in följande till din kommun:

  • Anmälan/ Ansökan om startbesked​
  • Fasadritning (Småbohus kan hjälpa er att ta fram ritning efter gemensam överenskommelse)
  • Planritning (Småbohus kan hjälpa er att ta fram ritning efter  gemensam överenskommelse)
  • Situationsplan (kommunen kan hjälpa dig att ta fram ritning på din tomt)
(Det tar ca 5 -6 veckor för att få startbeskedet).

För att få ta det byggda i bruk behöves ett slutbesked, vilket utfärdas efter att ifylld kontrollplan skickats in
(Gäller det en självständig bostad så kallad komplementbostad med kök och badrum kommer en certifierad kontrollansvarig att begäras).