test 4

Fördelar med "Småbohus"

  • Nyckelfärdiga hus
  • Snabb och smidig leverans
  • Anpassade för nordiskt klimat
  • Lägre produktionskostnad än platsbyggda hus
  • Inte lika väderpåverkad som en vanlig byggprocess där husen byggs utomhus
  • Landsting, kommuner och företag skapar fler boenden och bidrar till att minska boendeproblemet på ett effektivt sätt
  • Flyttbara anläggningar vilket betyder att Modulhusen kan monteras och flyttas upprepade gånger vid behov av flytt
  • Kan användas som lägenheter, äldreboende, daghem, fritidsgårdar och asylboenden. Det är bara din fantasi som sätter gränser
  • Enkel montering 
  • Anpassade för permanentboendeformer

Större projekt

Har ni större projekt på gång eller särskilda önskemål för era verksamheter eller boendeformer? Tveka inte att kontakta oss för att gemensamt hitta en lösning.

Taklutning

Vi bygger våra hus helt färdiga i fabrik inkl. yttertak. För att klara fria höjden på våra vägar har vi givna mått att förhålla oss till. Då de ska kunna fraktas med trailer till kund har vi en taklutning på 15 grader, då klarar vi fria höjden.  Nedan följer några för/nackdelar beroende på vilken lutning man väljer.

15 graders taklutning
(byggs nyckelfärdigt i fabrik)

• Kortare produktionstid att bygga i fabrik
• Inte väderberoende
• Byggs på stålram
• Ställs på plintar vilket är billigare än cementplatta
• Inflyttningsklart dag 1, leveransdagen
• Huset är flyttbart, lätt att lyfta bort och återställa marken

Miljöpåverkan
• Färre transporter, endast två moduler att köra
• Endast två lyft med kran
• Lokala leverantörer av material vilket innebär kortare transportvägar
• Lokala hantverkare

Kostnad
• Ger ett lägre kvm pris till kund