test 4

Fördelar och nackdelar

Vi bygger våra hus helt färdiga i fabrik inkl. yttertak. För att klara fria höjden på våra vägar har vi givna mått att förhålla oss till. Då de ska kunna fraktas med trailer till kund har vi en taklutning på 15 grader, då klarar vi fria höjden.  Nedan följer några för/nackdelar beroende på vilken lutning man väljer.

15 graders taklutning (byggs nyckelfärdigt i fabrik)

• Kortare produktionstid att bygga i fabrik
• Inte väderberoende
• Byggs på stålram
• Ställs på plintar vilket är billigare än cementplatta
• Inflyttningsklart dag 1, leveransdagen
• Huset är flyttbart, lätt att lyfta bort och återställa marken

Miljöpåverkan
• Färre transporter, endast två moduler att köra
• Endast två lyft med kran
• Lokala leverantörer av material vilket innebär kortare transportvägar
• Lokala hantverkare

Kostnad
• Ger ett lägre kvm pris till kund

Taklutning över 15 grader (kan ej byggas nyckelfärdigt
i fabrik)

• Kan ej transporteras med klart yttertak, klarar ej fria höjden
• Väderberoende till viss del
• Måste göras provisorisk tätning av taket, för att kunna ha färdigt innertak på plats
• Längre produktionstid
• Ej inflyttningsklar dag 1, leveransdagen då takstolar och övrigt monteras på plats

Miljöpåverkan
• Flera transporter (kan bli upp till 10 transporter)
• Många lyft med kran (kan bli upp till 10 lyft)
• Mindre samordning av hantverkare
• Flera transporter till byggarbetsplats

Kostnad
• Ger ett högre kvm pris till kund då vi ej kan bygga det helt klart i fabrik
• Längre monteringstid på leveransadressen (kräver flera hantverkare på plats)